Xenon Group ( Xenon Group )

Skyphos

Ceramica sovraddipinta, alt. max 6,70 cm; diam. orlo 8,40 cm

Where

Gallerie d'Italia - Napoli