Xenon Group ( Xenon Group )

Skyphos

Ceramica sovraddipinta, alt. max 6,7 cm; diam. orlo 8,4 cm

Where

Gallerie d'Italia - Napoli