Xenon Group ( Xenon Group )

Skyphos

Ceramica sovraddipinta, alt. max 12,1 cm; diam. orlo 11,7 cm

Where

Gallerie d'Italia - Napoli