Unknown author

Representation of an iconostasis

Tempera su tavola, 71,20 x 60 x 3,90 cm