Xenon Group ( Xenon Group )

Kantharos

Ceramica sovraddipinta, alt. max 12,30 cm; diam. orlo 12,50 cm

Where

Gallerie d'Italia - Napoli