Marco Magrini

Milano, 1945

Islamico

Metallo, 60 x 38 x 4 cm