Gastone Novelli

Vienna, Austria, 1925 - Milano, 1968

Esplorazioni geografiche (Le esplorazioni geografiche o Esplorazione geografica)

Tecnica mista su tela, 70 x 90 cm