Giuseppe Maraniello

Napoli, 1945

Doni

Bronzo, 270 x 110 x 130 cm